Intertuf 203

สีไวนิล รองพื้น ป้องกันสนิม และการซึมผ่าน เป็นสี 1 ส่วน สามารถทนการกัดกร่อน และกระแทกได้เป็น อย่างดี โดยการทาเพียง 1 ครั้ง เหมาะกับการใช้งานเหนือและใต้แนวน้ํา รวมทั้งรองรับการทาสีกันเพรียง

ราคา

฿1xx

เป็นสีรองพื้น ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสําหรับงานเหล็กทุกประเภท และไม้ ทั้งงาน สร้างใหม่ และสําหรับใช้กับงานซ่อมบํารุง โครงสร้างทั่วไป รวมถึง พ่นกันสนิมรถยนต์ เรือ ห้องเก็บโซ่สมอ อุปกรณต่างๆ และอื่นๆ

คุณลักษณะ

สีไวนิล รองพื้น ป้องกันสนิม และการซึมผ่าน เป็นสี 1 ส่วน สามารถทนการกัดกร่อน และกระแทกได้เป็น อย่างดี โดยการทาเพียง 1 ครั้ง เหมาะกับการใช้งานเหนือและใต้แนวน้ํา รวมทั้งรองรับการทาสีกันเพรียง

การใช้งาน

เป็นสีรองพื้น ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสําหรับงานเหล็กทุกประเภท และไม้ ทั้งงาน สร้างใหม่ และสําหรับใช้กับงานซ่อมบํารุง โครงสร้างทั่วไป รวมถึง พ่นกันสนิมรถยนต์ เรือ ห้องเก็บโซ่สมอ อุปกรณต่างๆ และอื่นๆ

ลักษณะทางกายภาพ

 • เฉดสี:ด่า
 • ความเงา:กึ่งเงา
 • ปริมาณเนื้อสี:40%+2% (ISO 3233:1998)
 • ความหนาของชั้นสี:75 ไมครอน
 • พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น:5.33 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 125 ไมครอน
 • อุณหภูมิการใช้งาน:ต่อเนื่อง 100°C สูงสุดไม่เกิน 120°C

ข้อแนะนําในการใช้งาน

 • เครื่องมือ :
 • Airless Spray:ขนาดหัวพ่น 0.53-0.66 มม. (21-26thou) แรงดันไม่น้อยกว่า 211 กก./ซม. (000 ปอนด์/ ตารางนิ้ว)
 • แปรงและลูกกลิ้ง:ใช้สําหรับงานพื้นที่ขนาดเล็กที่ความหนา 75-80 ไมครอน จํานวน 2 เที่ยว
 • อัตราส่วนผสม:
 • อายุการใช้งานหลังผสม:
 • ทินเนอร์:GTA007 ไม่ควรผสมมากเกินความจําเป็น
 • ทินเนอร์ทาความสะอาด:GTA007

ระยะเวลาในการแห้งตัว

อุณหภูมิพื้นผิว แห้งสัมผัส แห้งใช้งาน ระยะเวลาก่อนการทาสีชั้นต่อไป
25°C2 ชม.8 ชม.ไม่น้อยกว่า 8 ชม.
35°C1 ชม.4 ชม.ไม่น้อยกว่า 5 ชม.

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทํางานสีต้องแห้ง สะอาด ควรขจัดคราบน้ํามันและจารบีโดยใช้ทินเนอร์ ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1. พ่นทรายพื้นผิวที่จะทําการทําสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 12 (ISO8501-1:1988) หรือ SSPC-SP10. ให้ทําการพ่นสีโดยทันที หรือภายใน 4 ชม. สําหรับพื้นผิวของไม้ ให้ขัดเตรียมผิวให้หยาบเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะ

ระบบสีที่แนะนำ

 • เป็นระบบที่ได้ตามมาตรฐาน :
 • Interlac 665:ที่ความหนา 40 - 50 ไมครอน
 • Intersheen 579:ที่ความหนา 40 - 50 ไมครอน
 • ระบบสีกันเพรียง:ตามความหนาที่แนะนําของสีกันเพรียง

ขนาดบรรจุ

 • 20 ลิตร :
 • 5 ลิตร:

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากวันผลิต หากเกินกําหนด ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทําการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มีความชื้น มีอากาศถ่ายเท สะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ทีมผู้เชี่ยวชาญ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจธุรกิจและวัตถุประสงค์ของคุณ
นวัตกรรม รับประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของเรา
สนับสนุนทางเทคนิค ที่ปรึกษาด้านการเคลือบของเราทั่วโลกช่วยเหลือคุณด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคและคำถามของคุณ

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

พูดคุยกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ