Interseal 670HS

Interseal 670HS

สีเพียวอีพ็อกซี่ มีคุณสมบัติเป็นทั้งสีรองพื้นและทับหน้า กันกระแทก สามารถการป้องกันการกัดกร่อน มี ปริมาณเนื้อสีสูง และให้ความหนาสูง

ราคา

฿2xx - 5xx

เหมาะสําหรับป้องกันการกัดกร่อน การกระแทก ใช้ได้กับระบบสีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีระบบชั้นเดียว หรือสองชั้น เป็นสีที่รวมคุณสมบัติของการป้องกันการกัดกร่อน การกระแทก ขูดขีด เหมาะสําหรับโครงสร้าง โรงงาน อุตสหกรรมด้านพลังงาน และอาคารทั่วไป รวมถึง เรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก, รถไฟ, รถบรรทุก, ปั๊มและวาล์วต่างๆ, เครื่องลําเลียงวัตถุดิบ และอื่นๆ

คุณลักษณะ

สีเพียวอีพ็อกซี่ มีคุณสมบัติเป็นทั้งสีรองพื้นและทับหน้า กันกระแทก สามารถการป้องกันการกัดกร่อน มี ปริมาณเนื้อสีสูง และให้ความหนาสูง

การใช้งาน

เหมาะสําหรับป้องกันการกัดกร่อน การกระแทก ใช้ได้กับระบบสีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีระบบชั้นเดียว หรือสองชั้น เป็นสีที่รวมคุณสมบัติของการป้องกันการกัดกร่อน การกระแทก ขูดขีด เหมาะสําหรับโครงสร้าง โรงงาน อุตสหกรรมด้านพลังงาน และอาคารทั่วไป รวมถึง เรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก, รถไฟ, รถบรรทุก, ปั๊มและวาล์วต่างๆ, เครื่องลําเลียงวัตถุดิบ และอื่นๆ

ลักษณะทางกายภาพ

 • เฉดสี:อลูมิเนียม และผลิตได้ทุกเฉดสี ด้วยเครื่อง Chromascan Tinting Machine
 • ความเงา:กึ่งเงา
 • ปริมาณเนื้อสี:82 ±3%
 • ความหนาของชั้นสี:125 - 250 ไมครอน
 • พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น:6.56 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 125 ไมครอน
 • อุณหภูมิการใช้งาน:ต่อเนื่อง 100°C สูงสุดไม่เกิน 120°C

ข้อแนะนําในการใช้งาน

 • เครื่องมือ :
 • Airless Spray:ขนาดหัวพ่น 0.45-0.58 มม. (18-23 thou)
 • Air Spray:แรงดันไม่น้อยกว่า 176 กก./ซม.(2503 ปอนด์/ตร.นิ้ว) Cap 704 หรือ 765, Fluid Tip E
 • แปรงและลูกกลิ้ง:ใช้สําหรับงานพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ความหนา 125 ไมครอน
 • อัตราส่วนผสม:5.67 : 1 โดยปริมาตร ระหว่าง ส่วนผสมA : ส่วนผสมB
 • อายุการใช้งานหลังผสม:1 ชม. ที่อุณหภูมิ 25°C
 • ทินเนอร์:GTA220 ไม่ควรผสมมากเกินความจําเป็น
 • ทินเนอร์ทาความสะอาด:GTA220

ระยะเวลาในการแห้งตัว

อุณหภูมิพื้นผิว แห้งสัมผัส แห้งใช้งาน ระยะเวลาก่อนการทาสีชั้นต่อไป
25°C5 ชม.18 ชม.ไม่น้อยกว่า 10 ชม. (ใต้ระดับน้ํา 18 ชม.)
35°C3 ชม.4 ชม.ไม่น้อยกว่า 7 ชม. (ใต้ระดับน้ํา 10 ชม.)

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทํางานสีต้องแห้ง สะอาด ควรขจัดคราบน้ํามันและจารบีโดยใช้ทินเนอร· ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1 พ่นทรายพื้นผิวที่เพื่อทําการทําสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 1/2 หรือ SSPC-SP10. ให้ทําการพ่นสี โดยทันที หรือภายใน 4 ชม. สําหรับคอนกรีตพื้นผิวต้องแห้ง คอนกรีตใหม่ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 28 วัน และมีความชื้นไม่เกิน 6%

ระบบสีที่แนะนำ

 • Interseal 670HS :
 • ทับหน้าบนสีรองพื้น:Intergard 269, Interzinc 52E
 • ทับหน้าบน Interseal 670HS:Intergard 740, Interthane 990, Interthane 990E, Interthane 3230G

ขนาดบรรจุ

 • 20 ลิตร:ส่วนผสม A จํานวน 17 ลิตร ส่วนผสม B จํานวน 3 ลิตร
 • 5 ลิตร:ส่วนผสม A จํานวน 4.26 ลิตร ส่วนผสม B จํานวน 0.74 ลิตร

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากวันผลิต หากเกินกําหนด ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทําการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มีความชื้น มีอากาศถ่ายเท สะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

Intersmooth 7465HS SPC

Intersmooth 7465HS SPC

สีกันเพรียง ฿1,0xx
Interplus-4102-Odin-gel
สินค้าหมดชั่วคราว
ทีมผู้เชี่ยวชาญ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจธุรกิจและวัตถุประสงค์ของคุณ
นวัตกรรม รับประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของเรา
สนับสนุนทางเทคนิค ที่ปรึกษาด้านการเคลือบของเราทั่วโลกช่วยเหลือคุณด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคและคำถามของคุณ

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

พูดคุยกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ