Intergard 7500

Intergard 7500

เพียวอีพ็อกซี่ผสมอลูมิเนียม มีคุณสมบัติเป็นทั้งสีรองพื้น กันกระแทก มีส่วนผสมของอลูมิเนียม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การป้องกันการกัดกร่อน และมีปริมาณเนื้อสีสูง

ราคา

฿3xx

เหมาะสําหรับป้องกันการกัดกร่อน การกระแทก ใช้ได้กับระบบสีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีระบบชั้นเดียว หรือสองชั้น เป็นสีที่รวมคุณสมบัติของการป้องกันการกัดกร่อน การกระแทก ขูดขีด เหมาะสําหรับโครงสร้าง โรงงาน และอาคารทั่วไป รวมถึง เรือ อุปกรณต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก, รถไฟ, รถบรรทุก, ปั๊มและ วาล์วต่างๆ, เครื่องลําเลียงวัตถุดิบ และอื่นๆ

คุณลักษณะ

เพียวอีพ็อกซี่ผสมอลูมิเนียม มีคุณสมบัติเป็นทั้งสีรองพื้น กันกระแทก มีส่วนผสมของอลูมิเนียม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การป้องกันการกัดกร่อน และมีปริมาณเนื้อสีสูง

การใช้งาน

เหมาะสําหรับป้องกันการกัดกร่อน การกระแทก ใช้ได้กับระบบสีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีระบบชั้นเดียว หรือสองชั้น เป็นสีที่รวมคุณสมบัติของการป้องกันการกัดกร่อน การกระแทก ขูดขีด เหมาะสําหรับโครงสร้าง โรงงาน และอาคารทั่วไป รวมถึง เรือ อุปกรณต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก, รถไฟ, รถบรรทุก, ปั๊มและ วาล์วต่างๆ, เครื่องลําเลียงวัตถุดิบ และอื่นๆ

ลักษณะทางกายภาพ

 • เฉดสี:บรอนซ์, อลูมิเนียม
 • ความเงา:ด้าน
 • ปริมาณเนื้อสี:80 ±2%
 • ความหนาของชั้นสี:100 - 200 ไมครอน
 • พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น:6.40 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 125 ไมครอน
 • อุณหภูมิการใช้งาน:ต่อเนื่อง 100°C สูงสุดไม่เกิน 120°C

ข้อแนะนําในการใช้งาน

 • เครื่องมือ :
 • Airless Spray:ขนาดหัวพ่น 0.63-0.79 มม. (25-31thou) แรงดันไม่น้อยกว่า 211 กก./ซม.(3000 ปอนด์/ตร.นิ้ว)
 • Air Spray:ไม่แนะนํา
 • แปรงและลูกกลิ้ง:ใช้สําหรับงานพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ความหนา 125 ไมครอน
 • อัตราส่วนผสม:3 : 1 โดยปริมาตร ระหว่าง ส่วนผสมA : ส่วนผสมB
 • อายุการใช้งานหลังผสม:1 ชม. ที่อุณหภูมิ 25°C
 • ทินเนอร์:GTA220 ไม่ควรผสมมากเกินความจําเป็น
 • ทินเนอร์ทาความสะอาด:GTA220

ระยะเวลาในการแห้งตัว

อุณหภูมิพื้นผิว แห้งสัมผัส แห้งใช้งาน ระยะเวลาก่อนการทาสีชั้นต่อไป
25°C60 นาที3 ชม.ไม่น้อยกว่า 3 ชม.
35°C30 นาที2 ชม.ไม่น้อยกว่า 2 ชม.

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทํางานสีต้องแห้ง สะอาด ควรขจัดคราบน้ํามันและจารบีโดยใช้ทินเนอร· ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1 พ่นทรายพื้นผิวที่เพื่อทําการทําสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 V2 หรือ SSPC-SP10. ให้ทําการพ่นสี โดยทันที หรือภายใน 4 ชม. สําหรับคอนกรีตพื้นผิวต้องแห้ง คอนกรีตใหม่ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 28 วัน และมีความชื้นไม่เกิน 6%

ระบบสีที่แนะนำ

 • Intergard 7500 :
 • Interthane 3230G:ที่ความหนา 150 ไมครอน
 • ทับหน้าบนสีรองพื้น:Intergard 7500
 • ทับหน้าบน Intergard 7500:Intergard 740, Interthane 990, Interthane 3230G

ขนาดบรรจุ

 • 15 ลิตร:ส่วนผสม A จํานวน 11.25 ลิตร ส่วนผสม B จํานวน 3.75 ลิตร

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากวันผลิต หากเกินกําหนด ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทําการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มีความชื้น มีอากาศถ่ายเท สะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ทีมผู้เชี่ยวชาญ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจธุรกิจและวัตถุประสงค์ของคุณ
นวัตกรรม รับประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของเรา
สนับสนุนทางเทคนิค ที่ปรึกษาด้านการเคลือบของเราทั่วโลกช่วยเหลือคุณด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคและคำถามของคุณ

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

พูดคุยกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ