Intergard 740

เป็นสีประเภทอีพ็อกซี่ เนื้อสีแข็งแรง ให้ความเงาสูง สามารถผลิตได้ในทุกมาตรฐานเฉดสี เช่น RAL, Munsell, BS, AS, JIS Tulsa Chromascan Tinting Machine.

ราคา

฿2xx - 1,1xx

เหมาะสําหรับงานเหล็กทุกประเภท ทั้งงานสร้างใหม่ และงานซ่อมบํารุง เป็นผลิตภัณฑ์สีที่มีคุณภาพสูง มี ประสิทธิภาพ ต้านทานต่อไอของสารเคมี และสารละลายต่างๆได้ดี ใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อม เช่น อุตสหกรรมเรือเหนือแนวน้ํา บริเวณชายฝั่งทะเล โรงงานกระดาษ โครงสร้างสะพาน โรงไฟฟ้า รวมทั้ง โรงงานปิโตรเคมี

คุณลักษณะ

เป็นสีประเภทอีพ็อกซี่ เนื้อสีแข็งแรง ให้ความเงาสูง สามารถผลิตได้ในทุกมาตรฐานเฉดสี เช่น RAL, Munsell, BS, AS, JIS Tulsa Chromascan Tinting Machine.

การใช้งาน

เหมาะสําหรับงานเหล็กทุกประเภท ทั้งงานสร้างใหม่ และงานซ่อมบํารุง เป็นผลิตภัณฑ์สีที่มีคุณภาพสูง มี ประสิทธิภาพ ต้านทานต่อไอของสารเคมี และสารละลายต่างๆได้ดี ใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อม เช่น อุตสหกรรมเรือเหนือแนวน้ํา บริเวณชายฝั่งทะเล โรงงานกระดาษ โครงสร้างสะพาน โรงไฟฟ้า รวมทั้ง โรงงานปิโตรเคมี

ลักษณะทางกายภาพ

 • เฉดสี:ผลิตได้ทุกเฉดสี ด้วยเครื่อง Chromascan Tinting Machine
 • ความเงา:สูง
 • ปริมาณเนื้อสี:51 ±3%
 • ความหนาของชั้นสี:50 - 75 ไมครอน
 • พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น:10.2 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 50 ไมครอน
 • อุณหภูมิการใช้งาน:ต่อเนื่อง 100°C สูงสุดไม่เกิน 120°C

ข้อแนะนําในการใช้งาน

 • เครื่องมือ :
 • Airless Spray:ขนาดหัวพ่น 0.38-0.53 มม. (15-21thou) แรงดันไม่น้อยกว่า 176 กก./ซม. (2500 ปอนด์/ ตารางนิ้ว)
 • แปรงและลูกกลิ้ง:ใช้สําหรับงานพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ความหนา 40-50 ไมครอน
 • อัตราส่วนผสม:4 : 1 โดยปริมาตร ระหว่าง ส่วนผสมA : ส่วนผสมB
 • อายุการใช้งานหลังผสม:2 ชม. ที่อุณหภูมิ 25°C
 • ทินเนอร์:GTA220 ไม่ควรผสมมากเกินความจําเป็น
 • ทินเนอร์ทาความสะอาด:GTA220

ระยะเวลาในการแห้งตัว

อุณหภูมิพื้นผิว แห้งสัมผัส แห้งใช้งาน ระยะเวลาก่อนการทาสีชั้นต่อไป
25°C3 ชม.16 ชม.ไม่น้อยกว่า 16 ชม.
40°C2 ชม.11 ชม.ไม่น้อยกว่า 11 ชม.

การเตรียมพื้นผิว

ต้องใช้ร่วมกับระบบสีรองพื้นที่เหมาะสม พื้นผิวที่จะทํางานสีต้องแห้ง สะอาด ปราศจาก คราบน้ํามัน จารบี รวมทั้งฝุ่นผงต่างๆ ในกรณีที่สีรองพื้นที่ได้รับความเสียหายต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

ระบบสีที่แนะนำ

 • ใช้เป็นสีชั้นทับหน้าในระบบสีตามมาตรฐาน:ISO12944
 • ทับหน้าบนสีรองพื้น:Intergard 251, Intergard 269, Intergard 345, Intergard 475HS, Interseal 670HS, Interplus 256, Interzinc 52, Interzone 954
 • สีทับหน้า:Intergard 740

ขนาดบรรจุ

 • 20 ลิตร:ส่วนผสม A จํานวน 16 ลิตร ส่วนผสม B จํานวน 4 ลิตร
 • 5 ลิตร:ส่วนผสม A จํานวน 4 ลิตร ส่วนผสม B จํานวน 1 ลิตร

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากวันผลิต หากเกินกําหนด ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทําการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มีความชื้น มีอากาศถ่ายเท สะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ทีมผู้เชี่ยวชาญ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจธุรกิจและวัตถุประสงค์ของคุณ
นวัตกรรม รับประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของเรา
สนับสนุนทางเทคนิค ที่ปรึกษาด้านการเคลือบของเราทั่วโลกช่วยเหลือคุณด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคและคำถามของคุณ

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

พูดคุยกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ