Interbond 201

สีอีพ็อกซี่ ทนการกระแทก สามารถใช้งานบนทุกพื้นผิว (Surface tolerant) เป็นสีผสม 2 ส่วน พาร์ทเอ และบี สามารถทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี โดยการทาเพียง 1 ครั้ง เหมาะกับการใช้งานเหนือแนวน้ํา

ราคา

฿2xx

เป็นสีรองพื้น และสีทับหน้า ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสําหรับงานเหล็กทุกประเภท ทั้ง งานสร้างใหม่ และสําหรับใช้กับงานซ่อมบํารุง โครงสร้างทั่วไป รวมถึง อุปกรณต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม หนัก, เรือ, รถไฟ, รถบรรทุก, ปั๊มและวาล์วต่างๆ, เครื่องลําเลียงวัตถุดิบ และอื่นๆ ให้การยึดเกาะที่ดีทั้งผิวเหล็ก อลูมิเนียม กัลวาไนซ์ และ แสตนเลส รวมถึงพื้นผิวที่ไม่สามรถเตรียมการได้ดี ใช้ง่าย ประหยัดเวลาในการทํางาน เพราะใช้สีประเภทเดียว สามารถทนการกระแทก ป้องกันสนิม และให้ เฉดได้ 4 สี

คุณลักษณะ

สีอีพ็อกซี่ ทนการกระแทก สามารถใช้งานบนทุกพื้นผิว (Surface tolerant) เป็นสีผสม 2 ส่วน พาร์ทเอ และบี สามารถทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี โดยการทาเพียง 1 ครั้ง เหมาะกับการใช้งานเหนือแนวน้ํา

การใช้งาน

เป็นสีรองพื้น และสีทับหน้า ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสําหรับงานเหล็กทุกประเภท ทั้ง งานสร้างใหม่ และสําหรับใช้กับงานซ่อมบํารุง โครงสร้างทั่วไป รวมถึง อุปกรณต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม หนัก, เรือ, รถไฟ, รถบรรทุก, ปั๊มและวาล์วต่างๆ, เครื่องลําเลียงวัตถุดิบ และอื่นๆ ให้การยึดเกาะที่ดีทั้งผิวเหล็ก อลูมิเนียม กัลวาไนซ์ และ แสตนเลส รวมถึงพื้นผิวที่ไม่สามรถเตรียมการได้ดี ใช้ง่าย ประหยัดเวลาในการทํางาน เพราะใช้สีประเภทเดียว สามารถทนการกระแทก ป้องกันสนิม และให้ เฉดได้ 4 สี

ลักษณะทางกายภาพ

 • เฉดสี:เทาอ่อน, เทาเข้ม, เขียว, แดง กึ่งเงา
 • ความเงา:กึ่งเงา
 • ปริมาณเนื้อสี:74%+2% (ISO 3233:1998)
 • ความหนาของชั้นสี:150 ไมครอน
 • พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น:4.93 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 150 ไมครอน
 • อุณหภูมิการใช้งาน:ต่อเนื่อง 100°C สูงสุดไม่เกิน 120°C

ข้อแนะนําในการใช้งาน

 • เครื่องมือ :
 • Airless Spray:ขนาดหัวพ่น 0.53-0.84 มม. (21-33thou) แรงดันไม่น้อยกว่า 176-246 กก./ซม. (2500-3500 ปอนด์/ ตารางนิ้ว)
 • แปรงและลูกกลิ้ง:ใช้สําหรับงานพื้นที่ขนาดเล็กที่ความหนา 75-80 ไมครอน จํานวน 2 เที่ยว
 • อัตราส่วนผสม:4 : 1 โดยปริมาตร ระหว่าง ส่วนผสม A : ส่วนผสม B
 • อายุการใช้งานหลังผสม:30นาที ที่อุณหภูมิ 25°C
 • ทินเนอร์:GTA220 ไม่ควรผสมมากเกินความจําเป็น
 • ทินเนอร์ทาความสะอาด:GTA220

ระยะเวลาในการแห้งตัว

อุณหภูมิพื้นผิว แห้งสัมผัส แห้งใช้งาน ระยะเวลาก่อนการทาสีชั้นต่อไป
25°C4 ชม.9 ชม.ไม่น้อยกว่า 6 ชม.
35°C3 ชม.5 ชม.ไม่น้อยกว่า 4 ชม.

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทํางานสีต้องแห้ง สะอาด ควรขจัดคราบน้ํามันและจารบีโดยใช้ทินเนอร์ ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1. พ่นทรายพื้นผิวที่จะทําการทาสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 12 (ISO8501-1:1988) หรือ SSPC-SP10. ให้ทําการพ่นสีโดยทันที หรือภายใน 4 ชม. สําหรับพื้นผิวของ Stainless Steel, Aluminium และ Galvanized Steel ให้ขัดเตรียมผิวให้หยาบเพื่อ ประสิทธิภาพการยึดเกาะ

ระบบสีที่แนะนำ

 • เป็นระบบที่ได้ตามมาตรฐาน:ISO12944
 • Interbond 201:ที่ความหนา 125 - 150 ไมครอน
 • Intergard 740:ที่ความหนา 50 - 75 ไมครอน
 • Intersheen 579:ที่ความหนา 40 - 50 ไมครอน
 • Interthane 990:ที่ความหนา 50 - 75 ไมครอน

ขนาดบรรจุ

 • 20 ลิตร:ส่วนผสม A จํานวน 16 ลิตร ส่วนผสม B จํานวน 4 ลิตร
 • 5 ลิตร:ส่วนผสม A จํานวน 4 ลิตร ส่วนผสม B จํานวน 1 ลิตร

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากวันผลิต หากเกินกําหนด ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทําการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มีความชื้น มีอากาศถ่ายเท สะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ทีมผู้เชี่ยวชาญ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจธุรกิจและวัตถุประสงค์ของคุณ
นวัตกรรม รับประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของเรา
สนับสนุนทางเทคนิค ที่ปรึกษาด้านการเคลือบของเราทั่วโลกช่วยเหลือคุณด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคและคำถามของคุณ

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

พูดคุยกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ